Belgelerimiz

Kalite Belgelerimiz

İşletmemiz' in "Kalite Yönetim Sistemi"; ürettiği hizmetin şartları karşılamasını sağlamak ve bunun sürekliliğini temin etmek ile hizmet sırasındaki uygunsuzlukların belirlenmesi, önlenmesi ve tekrar meydana gelmesine fırsat vermeyecek esasların koyulmasına yönelik olarak ISO 9001 "Kalite Yönetim Sistemi" Standardı şartlarına uygun tarzda hazırlanan bir dokümantasyon sistemine sahiptir.

İşletmemiz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde üretim ve hizmetteki tüm aşamaları belirleyerek işletmenin kullanma kılavuzunu oluşturdu.

Kalite Yönetim Sistemi’yle her defasında aynı başarılı sonuçları almayı hedefliyoruz.ISO 9001 belgemiz kuruluşumuzun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğunu ve dolayısı ile kuruluşumuzun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesini belirlemekte.

Belgemiz kuruluşumuzun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini göstermektedir.

ISO 9001-2020
ISO 9001-2020
İncele

Ürün Sertifikalarımız

Inspection Certificate 3.1
Inspection Certificate 3.1
İncele
Inspection Certificate 3.1
Inspection Certificate 3.1
İncele
Inspection Certificate 3.1
Inspection Certificate 3.1
İncele
Inspection Certificate 3.1
Inspection Certificate 3.1
İncele
Inspection Certificate 3.1
Inspection Certificate 3.1
İncele
Inspection Certificate 3.1
Inspection Certificate 3.1
İncele
Inspection Certificate 3.1
Inspection Certificate 3.1
İncele
Inspection Certificate 3.1
Inspection Certificate 3.1
İncele
Inspection Certificate 3.1
Inspection Certificate 3.1
İncele
Inspection Certificate 3.1
Inspection Certificate 3.1
İncele
Inspection Certificate 3.1
Inspection Certificate 3.1
İncele
Inspection Certificate 3.1
Inspection Certificate 3.1
İncele
Özmetsan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek istemekteyiz:
Kabul Ediyorum